top of page

Denne websiden eies av Tonje Stenseth. 

VISFAS v/Annette Haugen, CVR: 35941738

 

Når du melder deg på nyhetsbrevet eller kjøper tjenester blir det lagret noen data om deg.

Det kan være navn, e-mailadresse, arbeidsted og bilder(hvis du deltar på kurs).  

Data brukes  til følgende formål

Data innsamlet via nyhetsbrevet brukes til å sende deg nyhetsbrevet. Data innsamlet i forbindelse med kjøp av tjenester brukes til å levere og fakturere disse tjenestene.  I tillegg kan enkelte bilder brukes i markedsføringøyemed. Disse bilder vil være situasjonsbilder. 

Dataoppbevaring og sletning av data

Jeg oppbevarer dine personopplysninger sikkert og fortrolig i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Opplysningene brukes alene til det formålet de er innsamlet til og de blir slettet når formålet er oppfyldt eller ikke relevant lenger.

Kategorier av personopplysninger

Jeg lagrer og bruker følgende kategorier av personopplysninger: Alminnelige personopplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om bruk av digitale ytelser som f.eks. nyhetsbrev.

Kilder

Jeg har fått dine opplysninger:

  • Direkte av deg via påmelding til mitt nyhetsbrev på hjemmesiden eller andre steder på internettet.

  • Direkte av deg eller oppdragsgiver  i forbindelse med kjøp av produkter eller tjenester.

  • Fra andre kilder som er offentligt tilgjengelige, f.eks. sosiale medier.

  • En av mine databehandlingssystemer (Simplero eller Mailchimp).

 

Behandlingsgrunnlag

Jeg er nødt til å lagre disse opplysninger av en eller flere av disse årsaker:

  • Min legitime interesse i å markedsføre min bedrift.

  • For at jeg kan oppfylde en kontrakt som du er part i.

  • For at jeg kan overholde en retlig forpliktelse, f.eks. i henhold til bokføringsloven.

Oppbevaring

Jeg oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig til de formål som er nevnt:

I forbindelse med nyhetsbrev:

Så lenge du mottar markedsføringsmateriale og ikke har trukket ditt samtykke tilbake; og så lenge jeg ikke er forpliktet til å oppbevare personopplysningene f.eks. i forbindelse med en rettslig forpliktelse

I forbindelse med kjøp av tjenester eller produkter:

I forbindelse med levering av mine produkter og tjenester vil jeg oppbevare dine personopplysninger i opp til 5 år etter avslutning av kundeforhold i henhold til bokføringsloven, medmindre det er spesielle grunner til å oppbevare informasjonene i en lengre periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt du har kjøpt.

Opplysning, motsigelse, endring, dataportabilitet og sletting

 

Du kan alltid kontakte meg for å få opplyst hvilke personopplysninger jeg har om deg.

Hvis det er feil i de opplysninger jeg har om deg, kan du alltid be om å få dem rettet slik at jeg har de riktige. Du kan også be om å få utlevert opplysningene i et alminnelig format(dataportabilitet).

Du kan sende en forespørsel hvis du ikke ønsker at jeg skal behandle dine personligopplysninger lenger. 

 

Hvis du ønsker å trekke ditt samtykke til behandling av din e-mailadresse i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev og markedsføring kan det til enhver tid skje ved å trykke på et link i den enkelte nyhetsmail.

bottom of page